اندر احوالات مالیات بر درآمد ساخت و ساز ساختمان

1396/08/06 در ساعت 13:47:00

درآمد ناشی از ساخت و فروش ساختمان مشمول مالیات می شود.

اندر احوالات مالیات بر درآمد ساخت و ساز ساختمان

🔹با تصویب هیات وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
🔹همچنین به موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می­‌شود.
🔹این تصمیم شامل ساختمان­هایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده اند و شامل ساختمان­هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد، نمی­‌شود و ساختمان­‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.
🔹این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود.
🔹ضمناً در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌گردد.
🔹در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

اخبار ()

اولین سند رسمی پیش فروش صادر شد

1396/08/06 در ساعت 12:45:00

صدور اولین سند رسمی پیش فروش ساختمان در استان مازندران

اولین سند رسمی پیش فروش صادر شد

کارگاه های آموزشی

1396/04/10 در ساعت 15:54:00

کارگاه آموزشی پیش فروش ساختمان

کارگاه های آموزشی

وضعیت بازار مسکن کشور

1396/04/10 در ساعت 15:53:00

تحلیل و برسی وضعیت بازار مسکن کشور؛ اینفوگرافی

وضعیت بازار مسکن کشور
نظر جدید