0%
راهنمای اجاره ملک

راهنمای حقوقی اجاره ملک

.

1397/08/20 در ساعت 13:00:48

تخلیه

در صورتی که مستاجر در موعد مقرر ملک را تخلیه نکنداگر در قرارداد برای عدم تخلیه در موعد مقرر وجه التزامی در نظر گرفته شده باشد طبق قرارداد همان وجه التزام پرداخت می شود ولی اگر در قرارداد مبلغی ....

ادامه مطلب
تخلیه
1397/08/09 در ساعت 15:16:48

حقوق مستاجر در فرض انتقال مالکیت

طبق ماده ۴۹۸ قانون مدنی:هر گاه مال مورد اجاره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.پس در صورت انتقال ملک حقوق......

ادامه مطلب
حقوق مستاجر در فرض انتقال مالکیت
1397/08/09 در ساعت 15:12:58

تلف شدن عین مستاجره توسط ثالث و فورس مازور

اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض ان مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند.....

ادامه مطلب
تلف شدن عین مستاجره توسط ثالث و فورس مازور
1397/08/09 در ساعت 15:11:52

امکان کسر اجاره معوقه

هر گاه موجر به خاطر عدم پرداخت اجاره بها در خواست تخلیه ملک مورد اجاره را بنماید برای اجرای حکم تخلیه ابتدا باید موجر مبلغ ودیعه مستاجر را به صندوق دادگستری(دایره اجرا)بسپارد و یا به خود ......

ادامه مطلب
امکان کسر اجاره معوقه
1397/08/09 در ساعت 15:09:46

تاثیر پرداخت نکردن اجاره

طبق بند ۹ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ در صورتیکه مستاجر در مهلت مقرر از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نماید در موردی که اجاره نامه عادی باشد یا اجاره نامه ای در بین نباشد با ارسال اظهارنامه.....

ادامه مطلب
 تاثیر پرداخت نکردن اجاره
1397/08/02 در ساعت 16:20:16

کد رهگیری

از سال ۱۳۸۷ سامانه ای برای ثبت معاملات املاک در کشور راه اندازی شدکه تمامی مشاوران املاک را موظف می کند قراردادهای خرید و فروش رهن و اجاره را در این سامانه ثبت کند و اقدام به دریافت کد رهگیری نماید .مشاوران املاک حق گرفتن هیچ هزینه ای بابت دریافت کد رهگیری ندارند.....

ادامه مطلب
 کد رهگیری
افزودن ماژول جدید